GHID METODIC pentru educaţia creştină în grădiniţă

Autor: Friedhilde Kast

Ghidul metodic oferă o planificare, pentru o perioadă de trei ani, a activităţilor bibice desfăşurate în grădiniţă şi şcoli duminicale.

Mai multe informații:
Ghidul este mai mult decât un plan convenţional de educaţie creştină. Copiii sunt conduşi să-L cunoască pe Dumnezeu prin temele propuse în prezentul Ghid. O temă se întinde pe o perioadă de mai multe săptămâni căreia îi corespund povestiri biblice care evidenţiază caracterul lui Dumnezeu propus a fi studiat. Atributele lui Dumnezeu sunt cuprinse în Ghidul metodic (Dumnezeu este ocrotitor, Dumnezeu poartă de grijă, Dumnezeu este puternic, Dumnezeu este dragoste etc.), un accent deosebit punându-se pe formarea caracterului copilului.

Format:

186 de pagini (A4), în două culori, ilustrat, legat prin broşare

39,00 lei