Te joci cu mine? Jocuri pentru copii mari și mici

Editor: Friedhilde Kast
Ilustrații: Simone Gassmann

Mai multe informații: În partea introductivă a fiecărui joc sunt menţionate locul defășurării, vârsta copiilor și materialul necesar. Manualul conţine şi modele de copiat pentru jocurile de învățare propuse, care sunt aranjate după domeniile de învățare.

Vârsta recomandată: 3 – 10 ani

Format: 196 de pagini (A4),  ilustrat, legat prin broşare

Grup țintă:

– Educatoare
– Lideri pentru şcoli duminicale
– Învățători
– Familii

35,00 lei