• 1991

  Hans-Werner și Friedhilde Kast împreună cu colaboratorii din România, Ezechiel Suciu, Bica Zaharia, sunt fondatorii Asiciației Creștine de Caritate Samariteanul și deschid prima grădinița creștină la Cluj. În scurt timp se deschid, în colaborare cu Biserici evanghelice locale, 25 grădinițe Samariteanul. Centrul de greutate a lucrării constă într-o atentă îngrijire a educatoarelor și formarea lor profesională după standardele europene.
 • 1996

  Se elaborează un Ghid metodic pentru educația creștină propriu, care se bazează pe atributele lui Dumnezeu. Se dezvoltă și alte materiale didactice. Experienţa acumulată de-a lungul anilor, precum şi volumul mare de materiale valoroase s-ar pierde dacă acestea nu ar fi puse în practică. Acest lucru a provocat fondatorii să se gândească, să prelucreze ideile existente ca să creeze materiale didactice noi și astfel să se umple un gol de materiale, care se orientează în special spre vârsta preșcolară.
 • 2009

  Înființarea Editurii SAMARITEANUL prin Hans-Werner und Friedhilde Kast, Ingolf Kuhn, Teofil Babuţia și Ilie Cornel Tinco. Se tipărește Curriculumul, primul manual practic„Dumnezeu este dragoste“ și primele cărți cu imagini și de colorat. Distribuirea se face în urma reclamei „din gură în gură“, la taberele de instruire și la prezentări de cărți în grădinițe.
 • 2012

  Se deschide „Rețeaua grădinițelor creștine“ cu scopul de a cuprinde cât mai multe grădinițe creștine existente în România, pe lângă cele ale A.C.C.Samariteanul Arad, oferindu-le sprijin în creșterea calității educaționale, precum și în dotarea grădiniței. Din partea germană, lucrarea este coordonată și sprijinită de către Asociația HOFFNUNG für eine neue Generation e.V. Prin creșterea rapidă a numărului de grădinițe în Rețea, crește și volumul cărților vândute. Editura devine cunoscută și în instituțiile de stat, precum și în școlile duminicale unde toți găsesc materiale utile pentru copii.
 • 2015

  Prin promovarea de noi metode în învăţare, cum ar fi cercul de asociere, Lapbooks crește interesul pentru Editură și astef devine accesibil unui public mai larg.
 • 2019

  Introducerea unui teatru de povestire (Kamishibai) revoluţionează prezentarea poveștilor. Primele planșe cu imagini pentru povestiri biblice sunt în pregătire. Site-ul Editurii este complet refăcut. Din acest moment se pot face comenzi online.